Om böneutrop och klockringning

Jag är lite bekymrad över vissa kristnas resonemang i den senaste debatten om muslimska böneutrop. Ett argument som upprepats är att böneutrop är förkunnelse, men klockringning i kyrkan är det inte. I religionsfrihetens namn, som även innebär friheten från religion för den som så önskar, ska därför böneutrop förbjudas, men klockringning är OK.

Problemet här är att även om klockringningen inte innehåller några ord kan man inte bortse från att den också är en slags förkunnelse eller proklamation. Om böneutropet säger ”här är islam” säger klockorna precis lika mycket ”här är kyrkan”. Så om man vill förbjuda böneutrop med argumentet att man inte ska behöva utsättas för religiös förkunnelse är det en logisk konsekvens att också förbjuda klockringning.

Ett exempel på hur tokigt det kan bli rapporteras från Rotterdam, där det kommit ett förslag att gudstjänster som firas måste vara på nederländska, för att motverka radikalisering. Det framgår inte av Kyrkans tidnings artikel om detta gäller alla religiösa ceremonier, fokus ligger på Svenska kyrkans gudstjänster. Jag vet inte, för jag har inte läst om förslaget någon annanstans, men det känns inte som en orimlig tanke att detta är ett försök att komma åt radikala islamistiska grupper. Det verkar inte som att det kommer att genomföras (”risken är minimal” skriver KT) men om så skulle ske skulle det leda till problem för många kyrkor också.

Nu spekulerar jag kring vad som ligger bakom förslaget i Rotterdam, men när man pratar om predikningar som ”uppmanar till radikalisering” handlar det sällan om kristna sådana. Den här typen av lagar ställer dock till det även för kristna. Därför borde inte kristna stötta liknande förslag.

Vi måste värna den religiösa friheten. Inte bara friheten att välja religion eller friheten att avstå från religion, utan också friheten att förkunna sin religion i det offentliga rummet. Hur ska vi annars förkunna evangeliet om Jesus?

Vill vi kunna prata om vår tro måste vi stå ut med att andra pratar om sin. Till och med från högtalare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.