Härskartekniker i kyrkans värld

Tyvärr förekommer härskartekniker även i kyrkans värld. Ett exempel är att klistra etiketter på folk (t ex ”trospolis”). I dag kunde man läsa i Kyrkans tidning att de som främst reagerat mot att Jesus kallades ”hen” i Västerås är de ”ultrakonservativa”. Artikeln finns här, men kan vara bakom betalvägg.

Är det verkligen ”ultrakonservativt” att anse att det rimliga pronomenet att använda när man talar om Jesus är ”han”? Är det inte snarare väldigt mainstream? Är det inte vad så gott som alla kristna sagt i tvåtusen år? Är det inte så kyrkan i Västerås har uttryckt sig, fram till 25 december 2017?

Å andra sidan vore det nog att falla i samma härskarteknik-grop om man skulle säga något i stil med att det här handlar om att de ”ultraliberala” vill kasta ”hen” i ansiktet på dem med en mer traditionell teologi.

Det vore skönt om vi kunde försöka komma förbi detta etikett-klistrande och ha ett mer uppriktigt och öppet samtal. Ett samtal i respekt för varandra – respekt både för vårt gemensamma sammanhang och våra lokala variationer.

Förhoppningsvis kan vi också be tillsammans, både konservativa och liberala, om Andens ledning och hjälp att bli mer lika vår Herre Jesus, som kom ”inte för att bli tjänad utan för att tjäna” (Matt 20:28 eller Mark 10:45).

2 reaktioner till “Härskartekniker i kyrkans värld”

  1. Problemet är dock och som du säkert känner till att man från ledande håll inom Svk inte är intresserade av någon som helst diskussion. Så vad och till vem ska och bör man då vända sig?

    1. Bra fråga! Jag tror att det behöver göras insatser på flera plan. Inte minst församlingsnivån är viktig. Där tror jag fler kan göra mer, även om jag är väldigt glad över de försök som görs att inleda samtal ”högre upp”. Församlingen är kyrkans primära enhet, står det i Kyrkoordningen. Det är i församlingen kyrkan lever. Tillräckligt många levande församlingar får nog påverkan i det kyrkliga systemet!

      Jag tänker också att den enda kyrka som överlever i längden är Kristi kyrka. Allt som försöker bygga på annat kommer förr eller senare att falla. Då står Kristi kyrka kvar. Om Svenska kyrkan som helhet är en del av Kristi kyrka eller Kristi kyrka finns i Svenska kyrkan kan man spekulera kring, men på sätt och vis tycker jag att det är ointressant.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.