Är kyrkovalet demokratiskt?

En kortis.

I en bok om folkkyrkan stötte jag nyligen på statsvetaren Robert Helds fem ”demokratiska kriterier”. En organisation eller beslutsprocess som uppfyller dessa fem kriterier kan, enligt Held, kallas demokratisk.

Ett av dessa fem kriterier är ”upplyst förståelse”. Det innebär att alla medlemmar ska vara tillräckligt insatta i beslutsprocesser och ha tillräcklig kunskap om de aktuella frågorna för att kunna formulera sina önskemål.

Bara utifrån detta kriterium tycker jag det är befogat att ifrågasätta om Svenska kyrkan verkligen kan kallas demokratisk. Ett exempel är att om man röstade i kyrkovalet för kvinnors rätt att bli präst blev man lurad. Prästyrket är det mest jämställda i Sverige (det tar emot lite att kalla det ett yrke) och det finns ingen nomineringsgrupp som vill att Svenska kyrkan ska sluta prästviga kvinnor.